Góc Chia Sẻ


SƠ ĐỒ TƯ DUY - MIND MAPPING


1.NHỮNG LÍ DO MÀ BẠN PHẢI GHI CHÚ

 - Ghi chú giúp bạn tiết kiệm thời gian
 - Ghi chú giúp bạn tăng khả năng nhớ bài
 - Ghi chú giúp bạn hiểu bài tốt hơn

2. PHƯƠNG PHÁP GHI CHÚ TRUYỀN THỐNG
Cách 1: Ghi chú theo đoạn văn các khái niệm quan trọng. Ví dụ:


Cách 2: Ghi chú theo câu ngắn và sắp xếp theo thứ tự. Ví dụ:


3. NHỮNG BẤT LỢI CỦA GHI CHÚ TRUYỀN THỐNG
  Mặc dù, ghi chú truyền thống giúp bạn chắt lọc thông tin nhưng nó vẫn chứa những 
từ thứ yếu giúp tạo thành câu văn hoàn chỉnh nhưng lại không cần thiết cho việc học của bạn. Và các bạn cũng không thể nhớ được các kiến thức một cách tốt nhất. 
4. SƠ ĐỒ TƯ DUY
- SƠ ĐỒ TƯ DUY = Trí nhớ + Từ khoá + Não trái phải


- Sơ đồ tư duy giúp bạn tiết kiệm thời gian vì nó chỉ tận dụng từ khoá
- Sơ đồ tư duy giúp bạn tận dụng khả năng ghi nhớ của não bộ
     + Sự hình dung: có rất nhiều hình ảnh để bạn hình dung về kiến thức cần nhớ
     + Sự liên tưởng: bạn có thể nhìn thấy ngay sự tác động của thời tiết (Tác động bóc
 mòn, tác động hoá học, tác động cơ học)
     + Làm nổi bật sự việc: đây là một bức tranh đầy màu sắc và nhiều kích cỡ
- Sơ đồ tư duy giúp bạn sử dụng 2 bán cầu não cùng 1 lúc.
                                                                                                 Tổng hợp